Tuesday, August 14, 2018

Do cuộc sống công nghiệp con người thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực cao bị giảm thời gian thư giãn...

Rối loạn tiền đình hiện nay gia tăng nhanh trong cuộc sống công nghiệp, những năm trở lại đây tỷ lệ người trẻ tuổi...

Tiền đình là bộ phận nằm ở phần hai bên hốc tai của cơ thể. Tác dụng chính của bộ phận phối hợp hoạt...

Chóng mặt hoa mắt có thể xảy ra ở hầu hết lứa tuổi nhưng có chứng chóng mặt hoa mắt ở người già thì...

Rối loạn tiền đình chẳng phải là người bị bệnh lý mà được coi là hội chứng, hiện nay tỷ lệ người mắc hội...