NHÂN SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Nhân sâm rất tốt và quý nhưng nó vẫn là một vị thuốc. Mà đã là thuốc thì buộc phải bắt buộc được dùng...