Tuesday, August 14, 2018

NHÂN SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Nhân sâm rất tốt và quý nhưng nó vẫn là một vị thuốc. Mà đã là thuốc thì buộc phải bắt buộc được dùng...